Praktijkinformatie

Praktische informatie

Spreekuren

De praktijk is dagelijks geopend van 08:00 tot 17:00. Op woensdag is de praktijk geopend van 08:00 tot 12:30. Vanaf 12:30 kunt u dan terecht bij onze waarnemer huisartsenpraktijk Leenen via 043-3470806.

Voor spreekuren dient een afspraak te worden gemaakt. Dit kan telefonisch, of hier online.

Voor spoedgevallen belt u naar de praktijk en kiest u keuze 1

Huisbezoeken

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. In de praktijk zijn echter de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Herhaalrecepten

Voor herhaalrecepten belt u naar de praktijk en kiest u keuze 2 of u bestelt dit hier online.

Als u voor 12:00 uur een aanvraag doet voor een herhaalrecept, dan kunt u het recept de volgende dag ophalen bij uw apotheek

Onderzoeken en diagnostiek

In onze praktijk hebben wij de mogelijkheid om de volgende onderzoeken te doen:
– Bloedafname
– CRP sneltest
– Glucose sneltest
– ECG’s (hartfilmpjes)
– Hartritmestoornis onderzoek
– 24-uurs bloeddruk metingen
– Urine onderzoek
– Doppleronderzoek (vaatonderzoek)
– Spirometrie ( Longfunctietest)

Meer informatie hierover

Avond, nacht en weekenddienst

De waarneming ’s avonds, ’s nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost Maastricht en Heuvelland. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen in de regio Maastricht en Heuvelland samen.
Iedere werkdag na 17:00 uur, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartsenpost geopend. Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Huisartsenpost Maastricht en Heuvelland
P. Debyelaan 25
6229 HX Maastricht
043-3877777
www.hapmaastricht.nl

Doktersassistente

De doktersassistenten hebben een belangrijke functie in de huisartsenpraktijk. Zij zijn het eerste aanspreekpunt. Naar aanleiding van een (telefonische) intake kan de doktersassistent u adviseren en/of in overleg met u een afspraak maken op het spreekuur van de huisarts. De intake is belangrijk voor een goede doorverwijzing naar een arts of andere zorgverlener. Dit houdt in dat de assistent vragen stelt over uw klachten om te kunnen inschatten hoe u het beste geholpen kunt worden. Op deze wijze kunnen de spreekuren beter ingepland worden.

De doktersassistent heeft ook een eigen spreekuur, waar u op afspraak terecht kunt voor onder andere bloeddruk meten, bloedsuiker meten, wonden verbinden, uitstrijkjes en oren uitspuiten.

De doktersassistenten zijn opgeleid voor deze taken en werken onder het toezicht van de huisarts. Zij hebben beroepsgeheim.

Ontmoet onze doktersassistentes

Praktijkondersteuner Somatiek

Op de praktijk zijn Praktijkondersteuners huisarts (POH) werkzaam. Zij begeleiden patiënten met een chronische aandoening, zoals diabetes, COPD/astma en patiënten met (een risico op) hart- en vaatziekten. Daarnaast ondersteunen zij patiënten die willen stoppen met roken. De Praktijkondersteuners huisarts (POH) zijn opgeleid voor deze taken en werken onder het toezicht van de huisarts.

Als u een chronische aandoening heeft, zoals diabetes, COPD, astma, hart- en vaatziekte of bijvoorbeeld een hoge bloeddruk of cholesterol, dan zijn regelmatige controles of een screening bij onze praktijkondersteuner somatiek belangrijk. U dient daarvoor eerst een afspraak te maken met de huisarts. Deze kan met u bespreken of u wel/niet in aanmerking komt voor een afspraak op het spreekuur.

Ontmoet onze POH’s 

Praktijkondersteuner GGZ

Op de praktijk zijn Praktijkondersteuners huisarts (POH) werkzaam. Zij begeleiden patiënten met een chronische aandoening, zoals diabetes, COPD/astma en patiënten met (een risico op) hart- en vaatziekten. Daarnaast ondersteunen zij patiënten die willen stoppen met roken. De Praktijkondersteuners huisarts (POH) zijn opgeleid voor deze taken en werken onder het toezicht van de huisarts.

De huisarts kan in overleg met u voorstellen een gesprek aan te gaan met de praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ). De praktijkondersteuner GGZ werkt onder verantwoordelijkheid van de huisarts en is specialist in het verlenen van psychische zorg.

Ontmoet onze POH’s 

BEL ONS