Onderzoeken en diagnostiek

In onze praktijk kunt terecht voor verschillende onderzoeken en diagnostiek;

 • Bloedafname

  Eén van de meest gebruikte vormen van diagnostiek is bloedafname. Wanneer uw huisarts of een andere zorgverlener uw bloed wil laten onderzoeken, ontvangt u een formulier met daarop aangegeven wat er onderzocht moeten worden. Neem dit formulier mee als u bloed laat afnemen en overhandig het aan degene die uw bloed afneemt.

  U kunt in onze praktijk terecht voor bloedafname bij de vertrouwde doktersassistentes. U kunt hiervoor een afspraak maken.

  De doktersassistenten doen op onze praktijk de bloedafname. Zij zijn hiervoor opgeleid. Voor de uitslagen kunt u contact opnemen met de praktijk.

  Voor sommige bloedonderzoeken is het belangrijk dat u nuchter bent. De huisarts zal dat dan aan u doorgeven. Nuchter zijn houdt in dat u vanaf 8 uur voor de bloedafname niet meer mag eten en drinken. Een slokje water mag u wel drinken. Het innemen van medicijnen is ook toegestaan, behalve als u hiervoor een aparte instructie heeft gekregen van uw arts.

  Het afgenomen bloed wordt naar een laboratorium gebracht voor analyse. Het laboratorium koppelt de uitslag van het bloedonderzoek terug naar de huisarts. Wanneer dat gebeurt, hangt af van het soort onderzoek. Veel uitslagen zijn al de volgende dag bekend, maar bij sommige onderzoeken duurt het langer voor de uitslag bekend is.

 • CPR sneltest

  In de praktijk kunnen we een CRP-sneltest afnemen.

  Door middel van een vingerprik wordt een heel klein beetje bloed afgenomen. Met een speciaal daarvoor ontwikkeld apparaat kan dan binnen enkele minuten worden vastgesteld of er bepaalde ontstekingswaarden aanwezig zijn in het lichaam.

  Door de uitslag van de CRP-sneltest kan de huisarts bij bijvoorbeeld acuut hoesten sneller inschatten wat verstandig is: verwijzen naar een specialist, antibiotica voorschrijven of nog even afwachten.

 • Glucose sneltest

  Als iemand bij de huisarts komt met klachten die kunnen duiden op diabetes, dan zal de huisarts het glucosegehalte van het bloed (laten) onderzoeken. Bloedglucoseonderzoek wordt gedaan door bloed af te nemen. Dit gebeurt door middel van een vingerprik waarbij een druppeltje bloed wordt afgenomen en onderzocht op glucose. In het geval van een vingerprik dien je nuchter te zijn, oftewel acht uur voor de prik geen mag je geen calorieën door voedsel of drank hebben binnen gekregen. Soms wordt er bloed afgenomen als iemand niet nuchter is. Dan gelden er andere glucosewaarden.

 • Urine onderzoek

  In een aantal gevallen zal de arts uw urine willen laten onderzoeken.

  Om uw urine goed te kunnen onderzoeken is het belangrijk dat het potje geen andere stoffen bevat. In jampotjes of potjes van groenten en dergelijke kunnen vaak (onzichtbare) resten blijven zitten, die van grote invloed zijn op de uitslag. Gebruik daarom een speciaal urinepotje dat u af kunt halen bij de huisarts of de apotheek.

  Urine die wordt ingeleverd in verband met (het vermoeden van) een blaasontsteking wordt op de locatie zelf onderzocht. Voor andere onderzoeken wordt de urine naar het laboratorium gestuurd. Het laboratorium koppelt de uitslag van het urineonderzoek terug naar de huisarts. Wanneer dat gebeurt, hangt af van het soort onderzoek. De meeste uitslagen zijn binnen twee tot vier werkdagen bekend.

 • ECG ( hartfilmpje)

  Bij een aantal van onze gezondheidscentra kunt u op verzoek van de huisarts een ECG (hartfilmpje) laten afnemen. Wanneer de huisarts een ECG (hartfilmpje) wil laten maken, hoeft u daarvoor dus niet altijd naar een cardioloog in het ziekenhuis. Bovendien valt de ECG die bij de huisarts wordt gemaakt niet onder het eigen risico (bij het ziekenhuis wel), waardoor het u mogelijk geld scheelt.

  De ECG wordt afgenomen door de doktersassistent en duurt ongeveer tien minuten. De huisarts bekijkt de uitkomst van de ECG en bespreekt de uitslag met u. Op basis van de uitslag kan de huisarts beslissen of een verwijzing naar de cardioloog noodzakelijk is.

 • 24-uurs bloeddrukmeting

  Op de praktijk kunnen we een 24-uurs bloeddrukmeting laten afnemen. Wanneer de huisarts een 24-uurs bloeddrukmeting wil laten doen, hoeft u daarvoor dus niet altijd naar het ziekenhuis. Bovendien valt de 24-uurs bloeddrukmeting die bij de huisarts wordt afgenomen niet onder het eigen risico (bij het ziekenhuis wel), waardoor het u mogelijk geld scheelt.

  Bij een 24-uurs bloeddrukmeting wordt er een apparaatje aangebracht dat gedurende 24 uur elk half uur de bloeddruk registreert tijdens de dagelijkse activiteiten.

  De huisarts bekijkt de uitkomst van de 24-uurs bloeddrukmeting en bespreekt de uitslag met u. Op basis van de uitslag kan de huisarts beslissen of een verwijzing naar een specialist noodzakelijk is.

 • Spirometrie ( longfunctietest)

  Op de praktijk kunnen wij een longfunctietest laten afnemen (ook wel spirometrie genoemd). Wanneer de huisarts een longfunctietest wil laten afnemen, hoeft u daarvoor dus niet altijd naar een longarts in het ziekenhuis. Bovendien valt de longfunctietest die bij uw gezondheidscentrum wordt afgenomen niet onder het eigen risico (bij het ziekenhuis wel), waardoor het u mogelijk geld scheelt.

  Op basis van de uitslag kan de arts of longverpleegkundige beslissen of een verwijzing naar de longarts noodzakelijk is.

 • Doppleronderzoek ( vaatonderzoek)

  Op de praktijk kunnen wij een Doppleronderzoek uitvoeren. Wanneer de huisarts een Doppleronderzoek wil laten doen, hoeft u daarvoor dus niet altijd naar het ziekenhuis. Bovendien valt het Doppleronderzoek dat bij de huisarts wordt gedaan niet onder het eigen risico (bij het ziekenhuis wel), waardoor het u mogelijk geld scheelt.

  Bij een vaatonderzoek wordt de bloedstroom in de (slag)aders in uw armen en/of benen onderzocht met behulp van geluidsgolven en het meten van de bloeddruk in beide armen en benen.

  De huisarts bekijkt de uitkomst van het Doppleronderzoek en bespreekt de uitslag met u. Op basis van de uitslag kan de praktijkondersteuner of huisarts beslissen of een verwijzing naar een specialist noodzakelijk is.

BEL ONS